Predajná sieť

Podrobné informácie
Miesto práce
Bánovce nad Bebravou
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď
Mzdové podmienky (brutto)
739 - 1 200 EUR/mesiacPriemerná mzda na pozícii v regióne je 1100 EUR. Pozostáva z fixnej a variabilnej zložky.

Orange predajca Bánovce nad Bebravou

v značkovej predajni Orange Slovensko, a. s.

Do nášho tímu hľadáme nového kolegu/kolegyňu, ktorá chce pracovať pre leadrea v oblasti telekomunikácií. Pomôž nám, vďaka svojej šikovnosti, poskytovať tie najvhodnejšie služby a produkty pre našich zákazníkov. My ti za to ponúkame neustále zlepšovanie a kontakt s novými technológiami. Daj nám o sebe vedieť. Je to jednoduché. Stačí poslať životopis.

Čo ťa u nás čaká?

 • Tvojou hlavnou úlohou bude, aby si vypočul/a našich zákazníkov, zabezpečil/a starostlivosť o ich potreby a vybral/a im to najlepšie riešenie.
 • Staneš sa odborníkom na naše služby a zariadenia.
 • Pracovné prostredie, v ktorom budeš pracovať je rušné a dynamické.
 • Čakajú ťa skúsení kolegovia, ktorí ti pomôžu zabehnúť sa a vždy poradia, ak to bude potrebné.
 • Budeš sa neustále učiť novým zručnostiam, k dispozícií dostaneš všetky potrebné informácie a podporu z centrály, aby si mohla/mohol vykonávať svoju prácu plnohodnotne.

Prečo pracovať u nás a s nami?

 • Sme Orange, poznáš nás nielen z reklám, sme na trhu už viac ako 20 rokov. Venujeme sa telekomunikáciám- atraktívnemu odvetviu, ktoré je súčasťou tvojho každodenného života.
 • Svoju výplatu si ovplyvníš ty sama/sám. Z čoho sa skladá?
o základná/fixná mzda
o individuálna časť mzdy- tú môžeš ovplyvniť svojim prístupom k práci, klientom a kolegom
o variabilná časť mzdy- môže tvoriť aj viac ako polovicu tvojej výplaty v závislosti od toho, aká/ý si úspešná/ý v predaji

 • Okrem bežnej výplaty máš možnosť zapojiť sa do rôznych motivačných súťaží a tak získať ďalšiu finančnú odmenu.
 • Pracovnú zmluvu s tebou podpíšeme na dobu neurčitú.
 • Poskytneme ti kvalitné úvodné školenia, kde ťa naučíme všetko o našich službách a produktoch a navyše ťa budeme priebežne školiť v oblasti predajných zručností.
 • Poskytneme ti špičkový mobilný telefón a paušál, ako sa patrí na telekomunikačného operátora- s neobmedzenými volaniami, SMS a veľkým množstvom dát.
 • Budeš mať možnosť využívať naše služby (internet a TV) s výraznými zľavami; zvýhodnené paušály môžu mať aj tvoji rodinní príslušníci.

Čo čakáme my od teba?

 • Chuť pracovať a záujem učiť sa.
 • Že sa staneš členom/členkou tímu- nebudeš sa báť opýtať, ak ti nebude niečo jasné (sme tu pre teba), zároveň však budeš pripravená/ý pomôcť v budúcnosti aj ty.
 • Nezľakneš sa zodpovednosti a množstva informácií, ktoré sa budeš musieť naučiť.
 • Nevzdáš sa pri prvej reklamácii a nájdeš riešenie na zákazníkovu požiadavku a potrebu.
 • Budeš presná/ý a dochvíľna/y.
 • Nečakáme, že budeš vedieť hneď všetko, ale po zaškolení sa staneš plnohodnotným členom/členkou tímu, ktorý zodpovedá za svoje výsledky a prináša hodnoty.

Informácie o výberovom konaní

Odoslaním žiadosti o prijatie do zamestnania v spoločnosti Alfacom spol. s r.o., so sídlom Obchodná 1, 955 01 Topoľčany, IČO: 17329990, (ďalej len "Spoločnosť") v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES v znení neskorších predpisov (ďalej len "Nariadenie") beriem na vedomie, že Spoločnosť je oprávnená spracúvať moje osobné údaje uvedené v osobnom dotazníku, v priloženom životopise, motivačnom liste a prípadne inom dokumente zaslanom Spoločnosti v súvislosti s výberovým konaním na pozíciu, o ktorú som prejavil záujem, na účel výberového konania na pozíciu, o ktorú som prejavil záujem. Doba spracúvania vyššie uvedených osobných údajov je do ukončenia výberového konania na pozíciu, o ktorú som prejavil záujem. Zároveň vyhlasujem, že som sa oboznámil a som si vedomý všetkých svojich práv stanovených v Nariadení, zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a ostatných platných právnych predpisoch na ochranu osobných údajov, ktoré sú uvedené na webovej stránke https://www.orange.sk/orange-slovensko/tlacove-centrum/suhlasy-obchodni-zastupcovia
ID: 4092744  Dátum zverejnenia: 31.5.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 739 EUR/mesiac