Charakteristika spoločnosti

Mladá, rýchlo sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti optických a dátových sietí od ich budovania, udržiavania až po riešenie porúch. Medzi naše hlavné činnosti patrí taktiež obnova stĺpov telekomunikačného vedenia, čo spoločnosti dovoľuje jej vysoké technologické vybavenie.