Charakteristika spoločnosti

Štátna príspevková organizácia, ktorej hlavným predmetom činnosti je najmä riadenie a koordinácia záchrannej zdravotnej služby na území Slovenskej republiky tak, aby bola zabezpečená jej plynulosť a nepretržitosť, a prijímanie a spracúvanie volaní na tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby 155.


Ponuky spoločnosti e-mailom