Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť prevádzkujúca dva podniky v centre mesta Trenčín