Charakteristika spoločnosti

Sme projekčnou spoločnosťou, ktorá si zaumienila vystupovať smerom k svojim zákazníkom ako “single point of contact”, teda všetko pod jednou strechou v oblasti architektúry, projekcie KPS a TZB, obnoviteľných zdrojov energie, energetických hodnotení budov, požiarna bezpečnosť budov, výstavby a poradenskej činnosti, od návrhu až po realizáciu Vašich predstáv. www.oondesign.sk