Charakteristika spoločnosti

Cítime sa dobre v našej aréne, v aréne WWW – World Wide Web. Máme mnohoročné skúsenosti z víťazných zápasov, s odhodlaním sa cieľavedome sústredíme na to, aby sme pomohli našim klientom presadiť sa v tomto rýchlo meniacom sa prostredí. Od roku 2011 je spoločnosť ONLINE TORO s.r.o. zaradená medzi top direct marketingové a digitálne agentúry na Slovensku. Od toho času rastie a teší sa z ďalších úspechov.