Vzdelávanie

Neustále pracujeme na dosiahnutí vysokého stupňa profesionality poskytovania služieb, preto podporujeme zamestnancov v ich rozvoji a pravidelne zlepšujeme zručnosti našich zamestnancov systematickým vzdelávaním.
Naša spoločnosť má vytvorený svoj systém vzdelávania – Tréningový program pre začínajúcich krupiérov a zamestnancov kasín s dôrazom na vysoký štandard obsluhy hier. Úvodným tréningom nováčikov sprevádza mentor, ktorý pomáha pri zvládnutí všetkých nových povinností.
Pravidelne organizujeme rozvojové programy zamerané na zákaznícku orientáciu.

Pre študentov:

Po skončení štúdia ponúkame absolventom zaujímavú prácu a dlhodobú perspektívu v medzinárodnej spoločnosti. Počas štúdia je možné absolvovať v našich prevádzkach študentskú prax.