Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť OLYMPIA Spedition, s.r.o. poskytuje služby v oblasti medzinárodného a vnútroštátneho zasielateľstva a nákladnej dopravy.