ECom Translator - adidas

OLIVER MARKETING LTD

Place of work
Bratislava
Contract type
full-time

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

Máte nadšenie pre jazyky a preklady?

Baví vás pracovať v globálnom a multikultúrnom prostredí?

Je pre vás šport to pravé orechové?

Čítajte teda ďalej…

Spoločnosť OLIVER je celosvetová marketingová agentúra. Naši zruční a talentovaní tvoriví pracovníci sa venujú špičkovým klientom a pracujú priamo v ich kanceláriách. Spoločnosť OLIVER nadviazala partnerskú spoluprácu s adidas s cieľom ponúknuť tie najkvalitnejšie lokalizácie obsahu, s ktorým prichádzajú spotrebitelia do kontaktu.

Spoločnosť adidas má za sebou absolútne výnimočnú históriu a tradíciu v tvorbe ikonických výrobkov, kontakte a práci so spotrebiteľmi, vďaka čomu je od svojho počiatku hybnou silou kultúry športu. A rozhodne nekončí. Pridajte sa a staňte sa spolutvorcami budúcnosti.

Spoločnosť OLIVER hľadá pre oblasť elektronického obchodovania slovenského prekladateľa na plný úväzok, ktorý by pracoval spolu so slovenským tímom oddelenia marketingovej komunikácie v spoločnosti adidas Slovakia. Pracovné miesto je plánované v sídle klienta v X.Názov pracovnej pozície: Prekladateľ pre elektronický obchod

Kľúčová zodpovednosť

Denne budete mať na starosti preklad/pretváranie (transkreáciu) marketingových materiálov určených pre elektronický obchod z angličtiny do miestneho jazyka.
Budete skúmať a prekladať príťažlivé texty k priradeným projektom, ktoré sú v súlade so stratégiou, zaujmú, sú výrazné a atraktívne pre cieľovú skupinu.
Rozsah práce zahŕňa obsah elektronického obchodu – predovšetkým popisy výrobkov. Naši transkreátori pracujú s nástrojom na počítačom podporovaný preklad (CAT) a majú za úlohu spravovať a aktualizovať prekladovú pamäť, pripravovať glosáre, korigovať a upravovať texty.
Mentoring a podporu vám poskytne globálny tím manažérov lokalizačných projektov spoločnosti OLIVER so sídlom v Amsterdame, ktorý na diaľku vykonáva dozor nad všetkými svojimi prekladateľmi pre elektronický obchod na celom svete a manažuje ich.


Hľadáme niekoho, kto:

má bohatú prekladateľskú, copywritingovú alebo korektorskú prax (podmienkou),
ovláda prácu s nástrojmi CAT na pokročilej úrovni (výhodou),
ovláda angličtinu na veľmi dobrej úrovni a slovenčina je jeho rodným jazykom (podmienkou),
má dobré komunikačné schopnosti a je dobrým tímovým hráčom (podmienkou),
má skúsenosti s tímovou spoluprácou na diaľku a s náročnými termínmi dodania (výhodou),
má skúsenosti s marketingom a kontextom optimalizácie pre vyhľadávacie nástroje, t.j. SEO (výhodou).

Hodnoty spoločnosti OLIVER

Naše hodnoty sú ťažiskom všetkej našej práce, či už ide o tvorbu novej služby pre našich zákazníkov, alebo o starostlivosť o náš vlastný tím:Ambície

Identifikácia možností zvýšenia pridanej hodnoty marketingu spoločnosti OLIVER
Identifikácia možností osobného rastu
Prijímanie náročných výziev s ochotou a realistickým prístupom
Pozitívny prístup k práci
Zápal pre víziu spoločnosti rásť prostredníctvom priadnej hodnoty


Predstavivosť

Identifikácia viacerých riešení pre dané problémy
Hľadanie možností zlepšenia procesov a práce bez predchádzajúceho vyzvania
Nekonvenčné myslenie a hľadanie alternatív


Inšpirácia

Inšpiratívne správanie v súlade s našou víziou a hodnotami
Vedenie vlastným príkladom
Riešenie výziev a problémov pozitívnym a konštruktívnym spôsobom
Povzbudzovanie druhých
Nastavenie osobnej latky na zvládnuteľnú, no vysokú úroveň
Preukázanie líderských schopností
Motivácia zákazníkov a kolegov prostredníctvom inšpiratívnej komunikácie
Dosahovanie vynikajúcich výsledkov
Čestné a pokorné správanie
Preukázateľná úcta voči práci iných
Poskytovanie úprimnej a priamej spätnej väzby v konštruktívnom duchu


Vzdelávanie

Výborná schopnosť počúvať
Schopnosť zmeniť názor či pohľad na vec
Rešpekt voči práci druhých
Vnímanie výziev ako príležitostí na vzdelávanie
Aktívna snaha rozvíjať sa v práci a vo voľnom čase
Zriedkavé opakovanie vlastných chýb
Ochota riskovať
Schopnosť poučiť sa z vlastnej chyby a práca na osobnej premene


Výsledky

Pochopenie dôležitosti sledovania výsledkov
Prijatie zodpovednosti za skutky
Iniciatívne prevzatie zodpovednosti
Určenie vlastných cieľov a práca na ich dosiahnutí
Zvládanie tzv. tvrdých a mäkkých cieľov
Veľká snaha urobiť viac, než sa očakáva
Vlastné ciele
Dobrý manažment času
Analytický prístup k cieľom
Schopnosť zvládnuť nejasné a zložité veci
Snaha o rozumné nastavenie cieľov aj bez vyzvania
Ochota ísť „nad rámec normy“ v snahe dosiahnuť cieľ

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Bachelor's degree)

Educational Specialization

Translation, Localization

Language skills

English - Proficiency (C2) and Slovak - Proficiency (C2)

Personality requirements and skills

Prax

3 a viac rokov prekladateľstva so špecializáciou v príslušných oblastiach.

Aspoň ukončené bakalárske vzdelanie v odbore prekladateľstvo, tlmočníctvo alebo marketingová komunikácia.

Tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

Ak na vás uvedený popis sedí, neváhajte nás kontaktovať emailom na . Tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

Advertiser

Brief description of the company

Spoločnosť OLIVER je celosvetová marketingová agentúra. Naši zruční a talentovaní tvoriví pracovníci sa venujú špičkovým klientom a pracujú priamo v ich kanceláriách. Spoločnosť OLIVER nadviazala partnerskú spoluprácu s adidas s cieľom ponúknuť tie najkvalitnejšie lokalizácie obsahu, s ktorým prichádzajú spotrebitelia do kontaktu.

Company address

OLIVER MARKETING LTD
151 Rosebery avenue
EC1R 4AB London
Great Britain
ID: 3230754   Dátum zverejnenia: 7.12.2017