Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa venuje výstavbe a prevádzkovaniu kompaktných čerpacích staníc na parkoviskách obchodných domov.