Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária Okenica Šula & Co. s.r.o. vznikla v roku 2010. Poskytuje kompletné právne služby vo všetkých odvetviach práva pre slovenskú, českú i zahraničnú klientelu. Služby sú poskytované v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku.