Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť OLO, a.s. má na území Bratislavy významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a nezastupiteľné miesto v celom odpadovom hospodárstve hlavného mesta.

Ponuky práce: Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

1 - 1 z 1