Manažér/ka medzinárodného projektu

Ochrana dravcov na Slovensku

Miesto práce
Práca z domu
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
čo najskôr
Mzdové podmienky (brutto)
Od 2 000 EUR/mesiacCharakter práce: na živnosť (príp. iný typ podľa vzájomnej dohody), na dobu určitú, úkolový princíp práce a odmeňovania, prioritné je splnenie zadaných úloh v určenom časovom termíne. Predpokladané trvanie zmluvy: ihneď – 30.04.2027, resp. podľa dohody, s perspektívou dlhodobej práce v organizácii aj po skončení projektu. Predpokladaný rozsah práce: priemerne 16 - 18 dní mesačne.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Riadenie projektu na medzinárodnej úrovni a koordinácia implementácie projektových aktivít a výstupov RPS ako vedúceho partnera projektu.
• Dokonalé oboznámenie sa s projektom, podmienkami realizácie projektu a požiadavkami donora.
• Plánovanie a kontrola realizácie aktivít, harmonogramu a využívania zdrojov projektu; hodnotenie a prezentácia výsledkov, hodnotenie a riadenie rizík.
• Dozorovanie finančných aspektov projektu, aktívna interakcia s Finančnou manažérkou projektu.
• Vedenie projektového tímu RPS a koordinácia 3 slovenských a 3 maďarských partnerov,
• Organizačné zabezpečenie a účasť na stretnutiach, telekonferenciách.
• Komunikácia s cieľovými skupinami, vytváranie partnerstiev, kontaktov. Privítame záujem podieľať sa celkovo na rozvoji organizácie, s využitím možností projektu (posilnenie existujúcich a rozvoj nových partnerstiev a pod.).
• Vypracovanie a predkladanie správ na úrovni celého projektu, komunikácia s donorom (priamo v prípade potreby a na pravidelnej báze s organizáciou poverenou externým monitoringom), v anglickom jazyku.
• Aktívna komunikácia s vedením organizácie o stave projektu a koordinácia s ďalšími projektmi organizácie.
• Koordinácia prípravy projektových komunikačných výstupov na národnej aj medzinárodnej úrovni, kontrola a reporting plnenia.
• Aktívna spolupráca s PR manažérom projektu/organizácie, súčinnosť pri propagovaní aktivít projektu a organizácie, návrhy tém a spracovanie podkladov pre propagáciu.
• V prípade potreby komunikácia s úradmi a inštitúciami.
• Ďalšie úlohy, ktoré vyplynú z realizácie projektu.

Zamestnanecké výhody, benefity

Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) hľadá človeka, ktorý sa stane súčasťou tímu a bude s nami napĺňať naše poslanie.
Ponúkame prácu na zaujímavom, zmysluplnom projekte LIFE STEPPE ON BORDER, ktorý spája slovenské a maďarské inštitúcie ochrany prírody, občianske združenia a Hlavné mesto SR Bratislavu do oficiálneho partnerstva. Cieľom projektu je zvýšenie stability populácie dropa veľkého a sokola červenonohého na Slovensku v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Sysľovské polia a v Maďarsku v štyroch CHVÚ. Obdobie realizácie je od februára 2022 do apríla 2027.
Medzi kľúčové aktivity projektu patrí zmena spôsobu využívania pôdy na postupy v súlade s ochranou prírody a zvyšovaním celkovej biodiverzity, s ohľadom primárne na uvedené cieľové druhy.

Informácie o výberovom konaní

Vítané sú skúsenosti s čo najväčším množstvom predpokladaných aktivít a už založená živnosť.

Veľkou výhodou je bydlisko v Bratislave, z dôvodu nevyhnutnosti byť k dispozícii pre stretnutia v sídle RPS a v projektovom území CHVÚ Sysľovské polia, pre plynulú komunikáciu a spoluprácu s tímom.

Charakter práce: na živnosť (príp. iný typ podľa vzájomnej dohody), na dobu určitú, úkolový princíp práce a odmeňovania, prioritné je splnenie zadaných úloh v určenom časovom termíne.

Predpokladané trvanie zmluvy: ihneď – 30.04.2027, resp. podľa dohody, s perspektívou dlhodobej práce v organizácii aj po skončení projektu.

Miesto práce: sídlo RPS (Trhová 54, Bratislava), projektové územie (terén), po dohode práca z domu.

V prípade záujmu pošlite v elektronickej podobe na [email protected] najneskôr do 27.01.2022:
• motivačný list v angličtine – prečo vás zaujala ponúkaná pozícia a v čom vidíte svoju príležitosť/prínos,
• životopis vo formáte EUROPASS (sk alebo en),
• čokoľvek zaujímavé čo súvisí s preukázaním skúseností a praxe :)

Tešíme sa na novú posilu :)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

Vítaný je odbor týkajúci sa ochrany prírody (environmentalistika a pod.).

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2) a Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Office - Mierne pokročilý

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

projektový manažment

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- Skúsenosť a schopnosť viesť tím a byť oporou celého projektu.
- Maximálna koncentrácia na pracovné úlohy a určenia priorít vzhľadom na termíny odovzdania úloh, dôsledný prístup k práci a plnenie zadania, time management.
- Schopnosť porozumieť projektu a osvojiť si záväzky z neho vyplývajúce, rovnako schopnosť osvojiť si špecifické podmienky vyplývajúce z programu LIFE.
- Samostatné myslenie, logické a rozvážne uvažovanie.
- Zodpovednosť, trpezlivosť, vytrvalosť.
- Schopnosť hľadať nové, efektívnejšie procesy tam, kde je to vhodné z hľadiska rastu organizácie.
- Ľudský prístup, dôvera v seba a v schopnosti tímu.
- Tímová práca, časová flexibilita v prípade potreby, ochota prispôsobiť sa okolnostiam.
- Schopnosť pracovať pod dočasným tlakom, reagovať/spracovať nové situácie a podnety, konzultovať a riešiť vzniknuté výzvy.
- Záujem o prácu, úprimný záujem o činnosť organizácie a tematiku projektu, lojalita.
- Komunikačné schopnosti na úrovni tímu aj projektových a mimoprojektových strategických partnerov, úradov, inštitúcií, schopnosť verbálnej aj písomnej komunikácie podľa zaužívaných konvencií.

Viac info o projekte: https://www.dravce.sk/web/index.php/sk/long-term-conservation-of-great-bustard-and-red-footed-falcon-in-border-region-of-hungary-and-slovakia

Projekt je podporený z programu LIFE Európskej únie, viac o programe: https://cinea.ec.europa.eu/life_en

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) je mimovládna organizácia - občianske združenie.
Už od roku 1975 sa venujeme výskumu a ochrane dravých vtákov a sov vo voľnej prírode na celom území Slovenska.
Poslaním RPS je združovať záujemcov o ochranu a výskum dravcov a sov, vzdelávať svojich členov i verejnosť a realizovať ďalšie aktivity na ochranu dravých vtákov a sov vo voľnej prírode, s pôsobnosťou v rámci celého Slovenska.
Medzi aktivity RPS patrí:
- ochrana a výskum; pravidelný, koordinovaný monitoring stavu populácií dravcov a sov a ich biotopov,
- vytváranie náhradných hniezdnych príležitostí (výroba a inštalácia hniezd a búdok), stráženie hniezd,
- vytváranie potravných príležitostí (reštitúcia sysľa pasienkového), analýza potravných zvyškov,
- sledovanie priebehu hniezdenia a faktorov ohrozenia,
- kontrola a riešenie najzávažnejších problémov a negatívnych antropických faktorov ohrozujúcich populácie dravých vtákov a sov; spolupráca s energetickými spoločnosťami, prevencia a riešenie prípadov nelegálnej činnosti, vyhlasovanie a vytváranie ochranných zón v okolí hniezd chránených druhov, zabezpečenie záchrany ohrozených jedincov,
- exkurzie a vzdelávacie aktivity pre rôzne cieľové skupiny,
- zvyšovanie odbornej úrovne členskej základne,
- rozvoj spolupráce so zainteresovanými skupinami (poľovníci, užívatelia pôdy, polícia, štátne orgány a organizácie v oblasti ochrany prírody, lesníci, mestá a obce, horolezci a pod.), ďalšími mimovládnymi organizáciami a so štátnou správou,
- príprava, resp. modifikácia legislatívnych predpisov, zabezpečovanie a kontrola ich rešpektovania a uplatňovania v praxi, participácia na procesoch správnych konaní.

Počet zamestnancov

5-9 zamestnancov
ID: 4234965  Dátum zverejnenia: 19.1.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 2 000 EUR/mesiac