Manažér/ka marketingu a komunikácie, Asistent/ka projektovej manažérky

Ochrana dravcov na Slovensku

Miesto práce
Maďarsko, Rakúsko, Bratislavský kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
podľa dohody, čo najskôr
Mzdové podmienky (brutto)
12 EUR/hod.Perspektíva zvýšenia, v závislosti od kvalifikácie kandidáta, schopností, celkového prínosu a pod.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) ponúka prácu na zaujímavom projekte LIFE DanubeFreeSky, ktorý spojil národné parky, občianske združenia a energetické spoločnosti zo 7 krajín (AT, SK, HU, RS, RO, BG, HR) do oficiálneho partnerstva. Hlavnou témou projektu je zvýšenie bezpečnosti elektrických vedení pre vtáctvo vo vybraných lokalitách (prevažne chránené vtáčie územia) pozdĺž Dunaja, ako významného migračného koridoru vtáctva. Medzi aktivity patrí eliminácia aktuálnych hrozieb (ekologizácia vedení) a dlhodobé zlepšenie úrovne riešenia problematiky na medzinárodnej úrovni. Okrem toho sa projekt zameriava na zlepšenie hniezdnych i potravných možností pre vtáctvo. Projekt je zameraný na 12 cieľových, európsky významných a množstvo ďalších druhov vtáctva. Realizácia prebieha v 23 Chránených vtáčích územiach a 9 Významných vtáčích územiach, s podporou Európskej únie, v rámci programu LIFE.

O čom bude práca:

- Dokonalé oboznámenie sa s podmienkami realizácie projektu a požiadavkami donora (EK).
- Aktívna komunikácia s projektovými partnermi a projektovým tímom.
- Organizačné zabezpečenie stretnutí, telekonferencií.
- Koordinácia, kontrola a reporting plnenia projektových komunikačných aktivít na národnej aj medzinárodnej úrovni.
- Fotodokumentácia, videodokumentácia, zhotovenie a spracovanie do krátkych výstupov priebežne a ku koncu obdobia realizácie projektu - priamo alebo zabezpečiť sprostredkovane.
- Aktívna participácia na tvorbe web stránky projektu, oboznámenie sa a dohľad nad hostingom, doménou, komunikácia s providerom v prípade potreby, komunikácia s tvorcami webu, pravidelná aktualizácia obsahu podľa vlastných podkladov a podkladov od partnerských organizácií projektu, dohľad nad optimalizáciou webu - redakčný systém, blind friendly, user friendly atď.
- Organizácia exkurzií, vybraných stretnutí a workshopov, prezentácií a ďalších promo aktivít na propagáciu projektu, zabezpečenie účasti, koordinácia, dohľad nad realizáciou, dokumentácia priebehu, spracovanie výstupov a pod.
- Priebežné spracovanie aktuálnych tém - tlačové správy, tlačové konferencie (aj v teréne), príspevky na sociálnych sieťach, články na webe.
- Komunikácia s médiami - rozosielanie tlačových správ a požadovaných podkladov, zabezpečenie expertov pre poskytnutie rozhovoru/spracovanie reportáže, oslovenie médií ohľadom spracovania tém v teréne a pod.
- Komunikácia s cieľovými skupinami (najmä i) verejnosť – odpovede na dotazy, prieskumy, propagácia príspevkov, sociálne siete, ii) partneri projektu a externí partneri – súčinnosť a poradenstvo pri propagovaní ich aktivít).
- Súčinnosť s členom tímu zodpovedným za spracovanie analýzy socio-ekonomického vplyvu projektu.
- Analýza návštevnosti webu, monitoring mediálnych výstupov, monitoring indikátorov úspešnosti komunikačných aktivít pre účely reportingu.
- Koordinácia prípravy projektových komunikačných výstupov na národnej aj medzinárodnej úrovni.
- Príprava článkov do tlačených výstupov (noviny, časopisy).
- Zber, triedenie, archivácia fotiek, v prípade potreby úprava, práca s programom Flickr.
- Zber a spracovanie údajov pre vyhodnotenie vplyvu komunikačných aktivít projektu na cieľové skupiny.
- Príprava podkladov pre pravidelný reporting komunikačných aktivít voči donorovi (EK).
- V prípade potreby komunikácia s úradmi a inštitúciami.
- Ďalšie úlohy, ktoré vyplynú z realizácie projektu.

Informácie o výberovom konaní

Predpokladané trvanie zmluvy: ihneď - 31.10.2025 (cca 60 mesiacov), resp. podľa dohody, s perspektívou dlhodobej práce v organizácii aj po skončení projektu.

Predpokladaný rozsah práce: približne 14 – 20 dní mesačne.

Charakter práce: Mandátna zmluva na dobu určitú, úkolový princíp práce a odmeňovania, prioritné je splnenie zadaných úloh v určenom časovom termíne.

Miesto práce: sídlo RPS (Trhová 54, Bratislava), projektové územie (terén), po dohode možnosť plniť časť úväzku prácou z domu.

V prípade záujmu pošlite v elektronickej podobe na [email protected] najneskôr do 15.7.2020:
- motivačný list v angličtine – prečo vás zaujala ponúkaná pozícia a v čom vidíte svoju príležitosť/prínos,
- životopis vo formáte EUROPASS (sk alebo en), so zdôraznením požadovaných predpokladov,
čokoľvek zaujímavé čo súvisí s preukázaním skúseností a praxe pre pozíciu.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.7.2020 (ostáva ešte 26 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Office - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

komunikácia, marketing
3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- Maximálna koncentrácia na pracovné úlohy a určenia priorít vzhľadom na termíny odovzdania úloh, dôsledný prístup k práci a plnenie zadania, time management.
- Schopnosť porozumieť projektu a osvojiť si záväzky z neho vyplývajúce, rovnako schopnosť osvojiť si špecifické podmienky vyplývajúce z programu LIFE.
- Kreatívne samostatné myslenie, logické uvažovanie, tvorivosť.
- Tímová práca, časová flexibilita v prípade potreby, ochota prispôsobiť sa okolnostiam.
- Schopnosť pracovať pod dočasným tlakom, reagovať/spracovať nové situácie a podnety, konzultovať a riešiť vzniknuté výzvy.
- Záujem o prácu, aktívny záujem o náplň práce organizácie a tematiku projektu, lojalita voči organizácií, proaktívny prístup v prípade návrhov možností presadzovania a prezentovania záujmov organizácie a projektových výstupov,
- Dostatočná miera samostatnosti,
- Komunikačné schopnosti na úrovni tímu aj projektových a mimoprojektových strategických partnerov, úradov, inštitúcií, s médiami, budovanie a rozvíjanie vzťahov s partnerskými organizáciami, schopnosť verbálnej aj písomnej komunikácie podľa zaužívaných konvencií.
- Entuziazmus a optimistický prístup.
- Trpezlivosť a cieľavedomosť.
- Schopnosť vysporiadať a prispôsobiť sa administratívnej a časovej náročnosti niektorých úkonov.
- Ochota cestovať, najmä v rámci partnerských/dotknutých krajín projektu (DE, AT, SK, HU, RS, HR, BG, RO).
- Ochota a schopnosť pracovať vo vonkajšom prostredí (napr. akcie pre médiá priamo v projektových lokalitách) .
- Výhodou je skúsenosť a schopnosť riadiť tím.

Iné požiadavky:
- Odborné znalosti v oblasti náplne práce.
- Plynulá znalosť slovenského jazyka a gramatiky.
- Živnosť.
- Výhodou je technická zručnosť, napr. schopnosť zvládnuť nastavenia počítača a pod.
- Vítaná je prax v programe na editáciu web stránok, tiež s nástrojmi na editovanie fotografií, videí, schopnosť vytvoriť výstup na reprezentatívnej úrovni, resp. pripraviť kreatívny podklad pre grafika.

Veľkou výhodou je bydlisko v Bratislave, z dôvodu nevyhnutnosti byť k dispozícii pre plynulú komunikáciu a spoluprácu s projektovou manažérkou.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) je mimovládna organizácia - občianske združenie.
Už od roku 1975 sa venujeme výskumu a ochrane dravých vtákov a sov vo voľnej prírode na celom území Slovenska.
Poslaním RPS je združovať záujemcov o ochranu a výskum dravcov a sov, vzdelávať svojich členov i verejnosť a realizovať ďalšie aktivity na ochranu dravých vtákov a sov vo voľnej prírode, s pôsobnosťou v rámci celého Slovenska.
Medzi aktivity RPS patrí:
- ochrana a výskum; pravidelný, koordinovaný monitoring stavu populácií dravcov a sov a ich biotopov,
- vytváranie náhradných hniezdnych príležitostí (výroba a inštalácia hniezd a búdok), stráženie hniezd,
- vytváranie potravných príležitostí (reštitúcia sysľa pasienkového), analýza potravných zvyškov,
- sledovanie priebehu hniezdenia a faktorov ohrozenia,
- kontrola a riešenie najzávažnejších problémov a negatívnych antropických faktorov ohrozujúcich populácie dravých vtákov a sov; spolupráca s energetickými spoločnosťami, prevencia a riešenie prípadov nelegálnej činnosti, vyhlasovanie a vytváranie ochranných zón v okolí hniezd chránených druhov, zabezpečenie záchrany ohrozených jedincov,
- exkurzie a vzdelávacie aktivity pre rôzne cieľové skupiny,
- zvyšovanie odbornej úrovne členskej základne,
- rozvoj spolupráce so zainteresovanými skupinami (poľovníci, užívatelia pôdy, polícia, štátne orgány a organizácie v oblasti ochrany prírody, lesníci, mestá a obce, horolezci a pod.), ďalšími mimovládnymi organizáciami a so štátnou správou,
- príprava, resp. modifikácia legislatívnych predpisov, zabezpečovanie a kontrola ich rešpektovania a uplatňovania v praxi, participácia na procesoch správnych konaní.

Počet zamestnancov

5-9 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Ochrana dravcov na Slovensku
Trhová 54
84101 Bratislava
http://www.dravce.sk

Kontakt

ID: 3930894  Dátum zverejnenia: 30.6.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 12 EUR/hod.