Charakteristika spoločnosti

Výkon fyzickej ochrany na objektoch SE, a.s. na území SR a iné služby poskytované SE, a.s.