Asistentka predsedu predstavenstva

Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina /skrátene OSBD Žilina/

Miesto práce
Tulská 33, Žilina
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.09.2017
Ponúkaný plat (brutto)
upresníme na osobnom pohovore

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. Zabezpečuje styk s poštou.
2. Zodpovedá za zaevidovanie a rozdelenie došlej pošty podľa útvarov a oddelení. Zapisuje určenú poštu do MIS.
3. Zabezpečuje pozvánky a občerstvenie na zasadnutie predstavenstva.
4. Podieľa sa na organizovaní zhromaždenia delegátov.
5. Zabezpečuje prípravu a sumarizáciu materiálov na zasadnutia predstavenstva družstva, zhromaždenia delegátov a pracovné porady.
6. Organizuje porady, zasadnutia predstavenstva, zhromaždenia delegátov, semináre
7. Vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí predstavenstva a zhromaždenia delegátov OSBD
Žilina a porád predsedu predstavenstva.
8. Zodpovedá za vedenie, zakladanie a skartáciu agendy predsedu predstavenstva a vybavovanie korešpondencie predsedu predstavenstva.
9. Oboznamuje zamestnancov s úlohami prijatými predstavenstvom OSBD Žilina a zhromaždením delegátov.
10. Sleduje a vyhodnocuje úlohy uložené predstavenstvom a zhromaždením delegátov.
11. Kontroluje plnenie úloh predsedu predstavenstva
12. Eviduje úlohy z pošty a porád v MIS-e
13. Zabezpečuje rozmnožovanie materiálov.
14. Sleduje množstvo tlačív, pomôcok všeobecne potrebných pre činnosť útvaru, vedie
evidenciu tlače a zabezpečuje jej objednávanie.
15. Zabezpečuje poriadok a čistotu v kuchynke a zasadačke, polievanie kvetov
16. Organizuje obsadenie zasadačky
17. Zabezpečuje nákup reprezentačných predmetov a sleduje plnenie plánu repre fondu
18. Vybavuje telefonáty a e-maily
19. Organizuje stretnutia a návštevy predsedu predstavenstva
20. Zabezpečuje starostlivosť o návštevy predsedu predstavenstva
21. Eviduje splnomocnenia, zmluvy a ich skenovanie do MIS
22. Deleguje jednotlivé úlohy na vedúcich útvarov alebo konkrétnych zamestnancov
23. Informuje predsedu predstavenstva o plnení úloh
24. Vykonáva správu registratúry a registratúrneho strediska podľa registratúrneho poriadku družstva.
25. Zabezpečuje ochranu písomností a dokumentov v registratúrnom stredisku OSBD Žilina. Stará sa o riadnu spisovú evidenciu, o účelné a bezpečné uloženie a riadne vyraďovanie písomností v zmysle platného zákona. Spolupracuje so zamestnancom príslušného štátneho archívu pri zabezpečení skartácie písomností.
26. Vyhotovuje príslušné archívne evidenčné pomôcky podľa registratúrneho poriadku družstva.
27. Zabezpečuje evidenciu vozidiel ako i dokladov.
28. Stanovuje limity spotreby PHM na jednotlivé vozidlá a zabezpečuje ich dodržiavanie.
29. Vedie evidenciu a spracovanie mesačných výkazov o prevádzke motorových vozidiel.
30. Spolupracuje s firmou, ktorá agendu PO a BOZP zabezpečuje pre OSBD Žilina externe.
31. Zabezpečuje pravidelné školenia zamestnancov o povinnostiach v PO a BOZP, vrátane novo nastupujúcich zamestnancov.
32. Zabezpečuje archiváciu agendy referátu PO a BOZP v koordinácii s dodávateľskou firmou, vedie evidencie v tejto oblasti prislúchajúce na činnosti družstva.
33. Korešponduje agendu predsedu predstavenstva v oblasti PO a BOZP.
34. Zabezpečuje sledovanie dodržiavania bezpečnostných predpisov, pokynov inšpektorátu práce a nariadení vyšších družstevných orgánov.

Zamestnanecké výhody, benefity

5 dní dovolenky nad rámec ZP, sociálny program

Informácie o výberovom konaní

požadujeme zaslanie motivačného listu a životopisu

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Vzdelanie v odbore

ekonomické

Administratívne a ekonomické znalosti

Strojopis - expert

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

časová flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

OSBD Žilina je moderný správca bytových domov v Žiline a okolí. Zároveň je 6-tym najväčším správcom na Slovensku. Pridaj sa do kolektívu šikovných ľudí a dokáž že na to máš! Tešíme sa na Teba na výberovom pohovore ak splníš naše očakávania už v životopise.

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Adresa spoločnosti

OSBD Žilina
Tulská 33
010 08 Žilina
http://www.osbdza.sk
ID: 3155353   Dátum zverejnenia: 9.8.2017