Destinačný referent

Oblastná organizácia cestovného ruchu región Šariš

Miesto práce
Prešov
Druh pracovného pomeru
plný úväzok, na dohodu (brigády), živnosť
Termín nástupu
ASAP
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
750

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- spolupodieľa sa na napĺňaní koncepčného a strategického smerovania destinácie,
- spolupodieľa sa na plnení ročného Plánu aktivít oblastnej organizácie cestovného ruchu a na jeho vyhodnocovaní,
- vyhľadáva projekty na financovanie rozvoja destinácie (infraštruktúrne a produktové),
- spolupracuje na koordinácii rozvojových projektov destinácie a pracuje v systéme projektového riadenia,
- spolupracuje s členskými subjektmi organizácie,
- dáva návrhy na prijatie nových členov do oblastnej organizácie a komunikuje ich začlenenie do členskej základne s predstavenstvom oblastnej organizácie,
- koordinuje pracovné stretnutia s miestnymi aktérmi v destinácii a pravidelne s nimi komunikuje,
- pripravuje podklady pre vydávanie newslettera z činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu,
- vyhľadáva obchodných partnerov a dodávateľov pre destinačné projekty,
- iniciuje prácu v tematických a územných pracovných skupinách,
- zadáva úlohy pracovným skupinám a zodpovedá za prehľad ich plnenia - po odsúhlasení výkonným riaditeľom,
- odborne zastrešuje vývoj nových produktov destinácie a asistuje pri ich uvedení na trh,
- koordinuje zber dát o vývoji návštevnosti a správaní návštevníkov v destinácii,
- koordinuje zber dát pre aktualizáciu koncepčných dokumentov,
- koordinuje marketingovú komunikáciu destinácie,
- spolupráca pri tvorbe kreatívnych koncepcií, určujúcej podobu a zameranie marketingových kampaní,
- pripravuje a koordinuje priebeh online a offline marketingových kampaní, komunikuje s externými agentúrami a dodávateľmi, sleduje a vyhodnocuje efektivitu a úspešnosť marketingových kampaní,
- dohliada nad dodržiavaním vizuálnej identity destinácie a jej používaním a koordinuje tvorbu grafických návrhov,
- zadáva a vyhodnocuje návštevnícke prieskumy,
- zabezpečuje tvorbu imidžovej fotobanky, imidžovej textovej databanky (copywriting) ako aj databázy propagačných videí,
- zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu web stránky destinácie,
- zabezpečuje Public Relations (PR) destinácie,
- pripravuje podklady a spracováva externé a interné mediálne výstupy,
- realizuje monitoring a archiváciu mediálnych výstupov o destinácii a organizácii,
- zabezpečuje prípravu, spracovanie, produkciu a distribúciu propagačných materiálov, tlačovín a publikácií o destinácii,
- aktívne publikuje na sociálnych sieťach a zadáva reklamu,
- koordinuje a pomáha pri realizácii podujatí destinácie,
- pripravuje podklady na odborné výstavy a prezentácie doma i v zahraničí,
- spracováva návrhy itinerárov pre prezentácie destinácie na inšpekčné cesty, novinárske infocesty, fam tripy a iné a zabezpečuje osobný doprovod,
- prezentuje destináciu na odborných konferenciách.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov
• prihláška do výberového konania
• štruktúrovaný profesijný životopis v slovenskom jazyku
• kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• doklady potvrdzujúce požadovanú odbornú prax (referencie, odporúčania a pod.)
• vlastný návrh marketingových aktivít zameraných na rozvoj CR
• návrh nového inovatívneho a komplexného produktu CR
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním a zverejnením osobných údajov pre potreby výberového konania
v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi a s telefonickým kontaktom uchádzača je možné zaslať elektronicky najneskôr do 28. 3. 2019 na mailovú adresu [email protected] alebo zaslať poštou/doručiť na adresu: Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš, Hlavná 73, 080 01 Prešov s uvedením značky na obálke v znení: „Výberové konanie – Destinačný referent – Neotvárať!“.

Forma výberového konania
• ústna časť – prezentácia návrhu marketingových aktivít a nového produktu CR v rozsahu maximálne 10 minút vrátane možnosti elektronickej prezentácie

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

28.3.2019 (ostáva ešte 8 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti/zručnosti,
- vedomosti a zručnosti v oblasti marketingu a propagácie cestovného ruchu,
- vedomosti a zručnosti v oblasti projektového riadenia (príprava a manažment projektov),
- základné vedomosti o procesoch verejného obstarávania,
- základné vedomosti o legislatíve relevantnej pre cestovný ruch,
- výborná znalosť anglického jazyka slovom aj písmom, vítaná je znalosť aj ďalšieho cudzieho jazyka,
- práca s počítačom na užívateľskej úrovni,
- od uchádzača sa očakáva flexibilita, kreativita, schopnosť pracovať pod tlakom a zvládanie stresu, príjemné vystupovanie.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

OOCR je skratka názvu Oblastná organizácia cestovného ruchu. Je to právnická osoba založená podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na svojom území a chráni záujmy svojich členov.

Počet zamestnancov

1 zamestnanec

Adresa spoločnosti

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU REGIÓN ŠARIŠ
Hlavná 73
08001 Prešov

Kontakt

Kontaktná osoba: Branislav Švorc
E-mail: poslať životopis
ID: 3619406   Dátum zverejnenia: 12.3.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   750