Výkonný riaditeľ OOCR Dudince

Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince

Miesto práce
Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince, Kúpeľná 109, 962 71 Dudince, Krupina
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
04.09.2017
Ponúkaný plat (brutto)
Dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu členov organizácie, kúpeľného Mesta Dudince a regiónu Hont
- zostavovanie a realizácia dlhodobej a krátkodobej koncepcie a stratégie rozvoja cestovného ruchu
- príprava rozpočtu organizácie a spracovanie stratégie získania a čerpania finančných zdrojov
- podávanie žiadostí o získanie finančných príspevkov z dotácií, grantov, projektov
- príprava ročného plánu aktivít, zabezpečovanie jeho plnenia, vyhotovenie výročnej správy o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu
- zodpovednosť za včasné plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení kontrolných orgánov organizácie,
- koordinácia materiálnych, finančných a technických zdrojov organizácie,
- zodpovednosť za výsledky činnosti organizácie,
- zabezpečenie administratívnej agendy OOCR a Turisticko-informačnej kancelárie,
- komunikácia s členmi organizácie, obchodnými partnermi, ministerstvom, VÚC,
- budovanie mediálnych vzťahov, komunikácia prostredníctvom webovej stránky
a sociálnych sietí,
- vedenie podriadených a zodpovednosť za ich výkony, motiváciu, odmeňovanie

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný životopis s uvedením doterajšej praxe vlastnoručne podpísaný
- kópia dokladu o nadobudnutom najvyššom vzdelaní,
- kópia dokladu o jazykovom vzdelaní - ak ste držiteľom
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- písomný zámer rozvoja OOCR Dudince v rozsahu maximálne 2 strany formátu A4
- písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení n. p.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite do 21.07.2017 (rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte) na adresu sídla OOCR:
Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince, Kúpeľná 109, 962 71 Dudince
s označením obálky:
NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE „VÝKONNÝ RIADITEĽ OOCR DUDINCE“
Uchádzačov, ktorí budú spĺňať požadované predpoklady, pozve komisia na účasť vo výberovom konaní.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

minimálne 2 roky praxe v oblasti cestovného ruchu, manažmentu, marketingu alebo finančného riadenia, skúsenosti s tvorbou projektov sú výhodou, riadiaca prax je výhodou

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1) alebo Nemecký jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Fakturácia - základy
Personalistika - základy
Mzdové účtovníctvo - základy
Pokladňa - základy
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Windows - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- znalosť Zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu v zn. n. p.
- znalosť regiónu Hont
- znalosť legislatívy v oblasti účtovníctva, verejnej správy a verejného obstarávania výhodou
-organizačné a manažérske schopnosti
- koncepčné myslenie
- komunikačné a prezentačné schopnosti
- zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita
- bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- schopnosť pracovať v tíme, ale aj samostatne

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zabezpečuje podporu a rozvoj cestovného ruchu v kúpeľnom Meste Dudince a prevádzku turisticko - informačnej kancelárie.

Počet zamestnancov

3-4 zamestnanci

Adresa spoločnosti

Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince
Kúpeľná 109
96271 Dudince
ID: 3127826   Dátum zverejnenia: 11.7.2017