Riaditeľ/riaditeľka MŠ

Obecný úrad Šelpice

Miesto práce
Šelpice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
august 2019

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z., zákona č. 552/2003 Z. z.,

Informácie o výberovom konaní

Písomná prihláška do výberového konania.
Štrukturovaný životopis.
Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a absolvovaní 1. atestácie.
Návrh koncepcie rozvoja školy / v rozsahu max. 3 strán /
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Doklad o dĺžke pedagogickej praxe.
Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa MŠ.
Čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom, o ochrane osobných údajov.

Prihlášky zasielajte alebo osobne doručte do 21. júna 2019 do 14:00 hod. v zalepenej obálke označenej nápisom "Neotvárať" - výberové konanie - riaditeľa/riaditeľky MŠ Šelpice
na adresu: Obecný úrad Šelpice, 919 09 Šelpice 195.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Bezúhonnosť v zmysle § 9 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z.
Ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z.
Znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie.
Organizačné a riadiace schopnosti.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Obec Šelpice

Adresa spoločnosti

Obecný úrad Šelpice
Šelpice 195
919 09 Šelpice
ID: 3688925   Dátum zverejnenia: 7.6.2019