Odborný garant KC

Obec Soľ

Miesto práce
Soľ 493, 094 35 Soľ, Prešovský kraj, Vranov nad Topľou
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.01.2018

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Organizačné, metodické a personálne riadenie činnosti komunitného centra v súlade s potrebami obce, komunity a prijímateľov sociálnych služieb. Poskytuje sociálne poradenstvo (základné a špecializované) klientom a ich rodinným príslušníkom, konzultuje so špecialistami z oblasti psychológie, psychiatrie, odborného a špeciálneho poradenstva a inými špecialistami podľa potreby. Pripravuje a realizuje nové formy sociálnych služieb, sociálnej práce, komunitnej práce a ďalších činností komunitného centra. Vykonáva sociálnu diagnostiku klienta a spolupracuje pri tvorbe individuálneho rozvojového plánu klienta. Zodpovedá za administratívu súvisiacu s činnosťou KC, za vedenie evidencie klientov a aktivít KC, pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov KC a zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym koordinátorom.

Informácie o výberovom konaní

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je do 27.11.2017 do konca pracovnej doby (do 16.00 hod.)
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania - podpísaný štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass (povinný formát), kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach), potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte od mesiac/rok do mesiac/rok), výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, súhlas os spracovaním osobných údajov, odporúčania - pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov (nepovinné)
Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu:

Obecný úrad Soľ 161, 094 35 Soľ
Záujemcovia označia obálku „NP KC.“

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

29.11.2017 (ostáva ešte 10 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

sociálna práca

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Pokročilý (C1)

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; manažérske schopnosti, schopnosť kooperácie a vedenia tímu; komunikačné zručnosti; schopnosť riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách; schopnosť ostať neutrálny, schopnosť rozpoznať konflikt záujmov a ďalšie,
• znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
• znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
• osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
• odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Obecný úrad

Adresa spoločnosti

Obec Soľ
Soľ 161
094 35 Soľ
https://www.obecsol.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Berta
Tel.: 057/4496423
E-mail: poslať životopis
ID: 3238807   Dátum zverejnenia: 10.11.2017