Odborný garant KC

Obec Soľ

Miesto práce
Soľ 493, 094 35 Soľ, Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.01.2018

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Organizačné, metodické a personálne riadenie činnosti komunitného centra v súlade s potrebami obce, komunity a prijímateľov sociálnych služieb. Poskytuje sociálne poradenstvo (základné a špecializované) klientom a ich rodinným príslušníkom, konzultuje so špecialistami z oblasti psychológie, psychiatrie, odborného a špeciálneho poradenstva a inými špecialistami podľa potreby. Pripravuje a realizuje nové formy sociálnych služieb, sociálnej práce, komunitnej práce a ďalších činností komunitného centra. Vykonáva sociálnu diagnostiku klienta a spolupracuje pri tvorbe individuálneho rozvojového plánu klienta. Zodpovedá za administratívu súvisiacu s činnosťou KC, za vedenie evidencie klientov a aktivít KC, pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov KC a zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym koordinátorom.

Informácie o výberovom konaní

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je do 27.11.2017 do konca pracovnej doby (do 16.00 hod.)
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania - podpísaný štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass (povinný formát), kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach), potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte od mesiac/rok do mesiac/rok), výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, súhlas os spracovaním osobných údajov, odporúčania - pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov (nepovinné)
Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu:

Obecný úrad Soľ 161, 094 35 Soľ
Záujemcovia označia obálku „NP KC.“

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

sociálna práca

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; manažérske schopnosti, schopnosť kooperácie a vedenia tímu; komunikačné zručnosti; schopnosť riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách; schopnosť ostať neutrálny, schopnosť rozpoznať konflikt záujmov a ďalšie,
• znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
• znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
• osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
• odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Obecný úrad

Adresa spoločnosti

Obec Soľ
Soľ 161
094 35 Soľ
https://www.obecsol.sk
ID: 3238807   Dátum zverejnenia: 10.11.2017