Riaditeľ ZŠ s MŠ

Obec Michal nad Žitavou

Miesto práce
Michal nad Žitavou
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.4.2020
Mzdové podmienky (brutto)
1 118 EUR/mesiacZákladná mzda podľa tarify pedagogických zamestnancov príloha č.4 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z.z

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riadenie základnej školy s materskou školou v zmysle legislatívne predpísaných povinností a kompetencií.

Zamestnanecké výhody, benefity

V zmysle kolektívnej zmluvy.

Informácie o výberovom konaní

Doklady požadované k prihláške :

žiadosť o zaradenie do výberového konania ,
osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
doklad o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhrady,
doklad o dĺžke pedagogickej praxe ,
stručný osobný a profesijný životopis ,
odpis z registra trestov
písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy s materskou školou ,
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie (nie staršie ako 3 mesiace)

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované doklady zašlite na adresu :
Obecný úrad Michal nad Žitavou č. 160, 941 61 Michal nad Žitavou do 3. 3. 2020 s označením

„ Výberové konanie ZŠ s MŠ„ osobne do 15,00 hod.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady.

Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, alebo deň osobného doručenia na úrad.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky bude termín, čas a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

3.3.2020 (ostáva ešte 13 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Absolvovanie I. atestácie ,

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Michal nad Žitavou č. 276

Požadované kvalifikačné predpoklady a ostatné predpoklady :

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 138/2019 Z .z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 31/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov:

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
absolvovanie I. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)
znalosť základných legislatívnych noriem
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ,
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka ,
práca s PC
komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Zriaďovateľ základnej školy s materskou školou , obec Michal nad Žitavou.

Adresa spoločnosti

obec Michal nad Žitavou
C.d. 160
94161 Michal Nad Zitavou
https://michalnadzitavou.sk/

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Peter Porubský
Tel.: +421908910352
E-mail: poslať životopis
ID: 3869201  Dátum zverejnenia: 12.2.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 118 EUR/mesiac