Riaditeľ Materskej školy

Obec Malinovo

Miesto práce
L. Svobodu 22, 900 45 Malinovo, Bratislavský kraj, okres Senec
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.01.2018

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ školy zodpovedá za dodržanie statných vzdelávacích programov a zabezpečuje jej celkový organizačný, hospodársky a finančný chod.

Informácie o výberovom konaní

Požadované doklady:
• Písomná prihláška do výberového konania.
• Overené fotokópie o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania.
• Doklad o dĺžke pedagogickej praxe.
• Aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
• Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.
• Stručný návrh koncepcie rozvoja školy.
• Profesný štruktúrovaný životopis.
• Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení nie-ktorých zákonov.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť v obálke označenej „ Výberové konanie na MŠ - neotvárať“ do 15.12. 2017 do 12,00 hod. na adresu: Obecný úrad Malinovo, Ľ. Svobodu 17, PSČ 900 45. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia.

Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
• Vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• Bezúhonnosť.
• Zdravotná spôsobilosť.
• Ovládanie štátneho jazyka.
• Osobnostné a morálne predpoklady.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Obec Malinovo

Adresa spoločnosti

Obec Malinovo
L. Svobodu 17
900 45 Malinovo
ID: 3237708   Dátum zverejnenia: 9.11.2017