Riaditeľ/ka materskej školy

Obec Cífer

Miesto práce
Cífer
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.7.2020
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 EUR/mesiacZaradenie do platovej triedy podľa praxe + ostatné príplatky v zmysle zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od skúseností uchádzača

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca
- najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti a vykonanie prvej atestácie
- občianska a morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť / vzhľadom na mimoriadnu
situáciu je možné doručiť potvrdenie dodatočne/
- ovládanie štátneho jazyka a znalosť príslušnej legislatívy
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

Informácie o výberovom konaní

- Termín podania prihlášky do: 20.04.2020
Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:
Na adresu: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Obálku označte: „Výberové konanie – Riaditeľ/ka MŠ Cífer“. „ Neotvárať!“
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

20.4.2020 (ostáva ešte 13 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti do výberového konania:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- overené kópie dokladov o vzdelaní a vykonaní atestácie
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
- profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list
- písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja školy /rozsah max.2 strany/
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Obec Cífer

Adresa spoločnosti

Obec Cífer
Námestie A. Hlinku 169/31
919 43 Cífer
http://www.cifer.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Barbora Sorádová
Tel.: +421335599132
E-mail: poslať životopis
ID: 3897721  Dátum zverejnenia: 26.3.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 500 EUR/mesiac