Riaditeľ/ka základnej školy

Obec Cífer

Miesto práce
Cífer
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.7.2020
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 EUR/mesiacZaradenie do platovej triedy podľa praxe + ostatné príplatky v zmysle zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od skúseností uchádzača

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:
- kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca
- najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti a vykonanie prvej atestácie
- občianska a morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť / vzhľadom na mimoriadnu
situáciu je možné doručiť potvrdenie dodatočne/
- ovládanie štátneho jazyka a znalosť príslušnej legislatívy
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

Informácie o výberovom konaní

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:
Obec Cífer
Námestie A. Hlinku 31
Cífer 919 43
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.
Termín podania prihlášky do: 20.04.2020
Na obálke uveďte adresu odosielateľa a „VK na funkciu riaditeľa ZŠ Cífer - NEOTVÁRAŤ".

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

20.4.2020 (ostáva ešte 14 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti do výberového konania:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- overené kópie dokladov o vzdelaní a vykonaní atestácie
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
- profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list
- písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja školy /rozsah max.2 strany/
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Obec Cífer

Adresa spoločnosti

Obec Cífer
Námestie A. Hlinku 169/31
919 43 Cífer
http://www.cifer.sk

Kontakt

ID: 3897716  Dátum zverejnenia: 26.3.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 500 EUR/mesiac