Charakteristika spoločnosti

OZ Medzi riekami vzniklo v auguste 2009. Úlohou združenia je všestranne prispievať k rozvoju územia, k skvalitneniu života obyvateľov, k rozvoju komunitných iniciatív, k zvyšovaniu environmentálneho a sociálneho uvedomenia občanov v súlade so zásadami trvalo udržateľného života v prihraničnom regióne Dolného Zemplína ohraničeného riekami Laborec a Uh.
Zakladajúcimi členmi OZ Medzi riekami sú zástupcovia samosprávy a individuálni členovia, ktorí sa združili s cieľom rozširovania medzisektorálnej spolupráce a vytvárania verejno-súkromných partnerstiev.

Ponuky práce: Občianske združenie Medzi riekami

1 - 1 z 1