Charakteristika spoločnosti

Projekt Národného tréningového centra Košice je spoločným projektom Slovenského tenisového zväzu (51%) a Mesta Košice (49%), ktorí za týmto účelom založili akciovú spoločnosť NTC Košice, a.s.
NTC Košice bude po jeho spustení do prevádzky (jar 2024) slúžiť na športovú prípravu talentovanej mládeže, na tenisové a športové vyžitie pre obyvateľov Košíc a blízkeho okolia a na organizáciu mládežníckych športových podujatí a tenisových turnajov. Základom projektu je šesť kurtová tenisová hala, v ktorej sa počíta s využitím 4 kurtov pre tenis a na zvyšných 2 kurtoch bude položených 8 bedmintonových povrchov. V pripojenej trojpodlažnej prevádzkovej budove budú šatne a hygienické zariadenia, recepcia, kancelárie, reštaurácia, obchodný priestor a prevádzka fitness centra so zázemím. Súčasťou areálu je aj 8 vonkajších tenisových kurtov a 85 parkovacích miest na úrovni terénu.