Ponuky práce: NOVBYT s.r.o.

Spoločnosť NOVBYT, s.r.o. bola založená v roku 1999 za účelom poskytovania a zabezpečovania služieb v oblasti správy nehnuteľností. Pri výkone správcovskej činnosti vychádzame najmä z požiadaviek vlastníkov bytov, z legislatívnych predpisov a poznatkov nadobudnutých dlhoročnými skúsenosťami v oblasti správy domov. Naša spoločnosť za dobu svojho pôsobenia nebola nikdy v konkurze a nebola dlžníkom žiadnym štátnym inštitúciám. Disponujeme vlastnými kancelárskymi priestormi s možnosťou bezproblémového parkovania v okolí. K dispozícii máme kvalitné počítačové vybavenie a vlastný vnútro firemný programový systém so zálohovaním údajov mimo sídla spoločnosti. Taktiež v záujme zvýšenia operatívnosti pri výkone správy disponujeme dostatočným počtom motorových vozidiel.

Ako správca s dlhoročnými skúsenosťami sa snažíme naše služby neustále inovovať a ponúkať kvalitu kráčajúcu s dnešnou dobou. Jedným z našich cieľov je, aby vlastníci bytov nemuseli navštevovať naše kancelárie a všetko potrebné mohli vybaviť z pohodlia domova, prípadne z práce.

Naši zamestnanci aktívne pôsobia v oblasti správy bytových domov viac ako 16 rokov a z hľadiska skúseností, praxe, právnej podpory, ako aj kvality výkonu správy sme radení medzi popredných správcov v Bratislave. Radi by sme vyzdvihli aktívne preškoľovanie zamestnancov, účasť na konferenciách týkajúcich sa správy bytových domov a iné aktivity rozvíjajúce rozhľad či v oblasti správy, alebo v oblasti ekonomickej či technickej.
Pre vlastníkov bytov zabezpečujeme:
- Výrobu a dodávku tepla a TV
- Služby spojené s užívaním bytov
- Opravy a údržbu spol. častí a spol. zariadení domov
- Predpis a úhrady za užívanie bytov
- Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov
- ... a mnohé iné služby


Ponuky spoločnosti e-mailom

Chcete zvýšiť svoju šancu na nájdenie práce?

Vytvorte si životopis