Spoločnosť NOVBYT, s.r.o. bola založená v roku 1999 za účelom poskytovania a zabezpečovania služieb v oblasti správy nehnuteľností. Pri výkone správcovskej činnosti vychádzame najmä z požiadaviek vlastníkov bytov, z legislatívnych predpisov a poznatkov nadobudnutých dlhoročnými skúsenosťami v oblasti správy domov. Disponujeme vlastnými kancelárskymi priestormi s možnosťou bezproblémového parkovania v okolí.

Pre vlastníkov bytov zabezpečujeme:
- Výrobu a dodávku tepla a TV
- Služby spojené s užívaním bytov
- Opravy a údržbu spol. častí a spol. zariadení domov
- Predpis a úhrady za užívanie bytov
- Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov
- ... a mnohé iné služby

Ponuky práce: NOVBYT s.r.o.

1 - 1 z 1