Notárom je osoba s vysokoškolským právnickým vzdelaním vymenovaná do funkcie ministrom spravodlivosti. Podmienkou vymenovania je štátne občianstvo SR, príp. krajiny EÚ, občianska bezúhonnosť, príslušná právna prax a zloženie notárskej skúšky. Notár je teda štátom určenou a splnomocnenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona č. 323/1992 Zb..

Ponuky práce: Notársky úrad Šaľa

1 - 1 z 1