Charakteristika spoločnosti

notárska činnosť, dedičské konanie, dobrovoľné dražby, prevody nehnuteľností, elektronické zápisy do obchodného registra a katastra nehnuteľností