Charakteristika spoločnosti

medzinárodná preprava do 3,5t v členských štátoch EU