Charakteristika spoločnosti

reštaurácia:
Restaurant Parlament
Nám.A Dubčeka 1
811 01 Bratislava