Charakteristika spoločnosti

Prevádzkovanie profesionálnych solárnych štúdií.