Kariéra v NN

Insurance Risk Analyst - Actuary

 • Miesto práce
  Jesenského, Bratislava
 • Platové podmienky
  3 000 EUR/mesiac
 • Druh pracovného pomeru
  plný úväzok

Náplň práce

Náplňou práce na tejto pozícií je:

• spolupráca na riadení rizika v spoločnosti v rámci druhej línie obrany, primárne v oblasti životného poistenia (čiastočne aj v dôchodkových fondoch)
• identifikácia rizika, vyhodnotenie jeho možných dopadov, mitigácia a spätná kontrola
• revízia a kontrola best estimate predpokladov z pohľadu druhej línie
• príprava a revízia dokumentácie pre audit
• starostlivosť o súlad s internými a skupinovými pravidlami (procesnými požiadavkami)
• spolupráca na zaistení súladu interných procesov v súlade s reguláciou Solvency II
• činnosti spojené najmä s "underwriting/biznis rizikom" : mortality risk, morbidity risk, lapse risk, expense risk, portfolio mix, portfolio development
• spolupráca na riadení kapitálu a nastavovaní rizikovej marže v súvislosti s týmito rizikami
• nastavovanie procesov a ich kontrola
• spolupráca na tvorbe vstupov pre nastavovanie Risk Appetite a na ORSA procese
• príprava dokumentácie nad danými aktivitami v požadovanej kvalite nastavenej v rámci oddelenia riadenia rizík
• príprava podkladových materiálov pre prezentovanie výstupov managementu spoločnosti

Koho hľadáme

• znalosť a porozumenie aktuárskych cashflow modelov životného poistenia (ako sú napríklad Prophet, Moses, AFM/R3S, VIPitech, Sophas)
• dobrá znalosť produktov životného poistenia
• Solvency II. regulation
• štandardy IFRS 4 a úvod do IFRS 17
• aktívny člen spoločnosti aktuárov
• komunikatívny
• samostatný

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

matematika, štatistika

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Požadovaná prax

5

Benefity

 • 5 dní extra voľna (sick day, vzdelávanie)
 • Príspevok zamestnávateľa na dopravu
 • Príspevok zamestnávateľa na životné poistenie a dôchodkové sporenie
 • Príspevok zamestnávateľa za pracovné jubileum
 • Mesačná odmena vyplácaná od prvého mesiaca (nie až po skúšobnej dobe)
 • Skvelá Multišport karta za výhodných podmienok
 • Stravné lístky nad rámec zákona

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

NN je medzinárodná finančná inštitúcia s viac ako 12 000 zamestnancami a stará sa o 15 miliónov zákazníkov vo viac ako 18 krajinách vrátane Japonska. Ponúka starobné a doplnkové dôchodkové sporenie, poistenie a investičné produkty. Pod značku NN na Slovensku patria tieto spoločnosti:
NN Životná poisťovňa, a.s.
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
NN Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s.
NN Management Services, s.r.o., organizačná zložka
Ďalšie informácie nájdete na www.nn.sk

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Finančné poradenstvo, sprostredkovanie finančných služieb a poistenia

Informácie o výberovom konaní

Odoslaním Vášho životopisu, motivačného listu, príp. ďalších príloh beriete na vedomie, že NN spoloční prevádzkovatelia (NN Životná poisťovňa, a.s., IČO: 35 691 999, NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., IČO: 35 902 981, NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., IČO: 35 976 853, NN Management Services, s.r.o., organizačná zložka, IČO: 31 814 433, kontaktná adresa: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava) spracúvajú Vami poskytnuté osobné údaje na účel výberového konania na uvedenú pracovnú pozíciu. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní. NN spoloční prevádzkovatelia uchovávajú osobné údaje po dobu trvania predzmluvných vzťahov; v prípade ak k vzniku zmluvného vzťahu nedôjde, tak NN spoloční prevádzkovatelia Vaše osobné údaje zlikvidujú do 6 mesiacov od poskytnutia osobných údajov. Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected] Ďalšie informácie o spracúvaní poskytnutých osobných údajov sú dostupné na www.nn.sk.

Adresa spoločnosti

NN Management Services, s.r.o., organizačná zložka
Jesenského 4/C
811 02 Bratislava
http://www.nn.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Jana Šimková
E-mail: poslať životopis
ID: 3832325  Dátum zverejnenia: 10.2.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 3 000 EUR/mesiac