Kariéra v NN

Aktuár manažér

 • Miesto práce
  Jesenského 4/C, Bratislava
 • Druh pracovného pomeru
  plný úväzok

Náplň práce

Aktuár manažér je dôležitý partner pre Finančného riaditeľa pri riadení poistného rizika v rámci NN. Jeho pracovná náplň je nasledovná:

 • Úlohy viažuce sa k technickým rezervám:
∙ kontrola výpočtu technických rezerv, presnosti a úplnosti technických rezerv
∙ stanovovať primerané metódy, modely a predpoklady použité pre výpočet technických rezerv
∙ kontrolovať pravidelné rekonsiliácie rezerv
∙ porovnávať “najlepší odhad” oproti skutočnému vývoju
∙ posudzovať kvalitu a komplexnosť dát použitých pre výpočty

 • Posúdenie kalkulácií hodnoty nového obchodu
 • Spolupráca pri vytváraní nových produktov a pri zmenách existujúcich produktov; kontrola ocenenia nových produktov, testovanie ziskovosti
 • Pravidelné analýzy existujúceho portfólia zmlúv, a posúdenie návrhov ako predchádzať alebo znižovať riziká
 • Posúdenie a príprava vstupov použitých pri tvorbe obchodno-finančných plánov spoločnosti

Od seniorného aktuára ďalej očakávame:


∙ posudzovať celkovú koncepciu upisovania
∙ informovať BoD o spoľahlivosti a primeranosti výpočtu technických rezerv
∙ poskytovanie stanovísk k primeranosti dohôd o zaistení contribution to the effective
∙ spolupráca pri efektívnej implementácii Risk manažmentu, najmä v risk modelingu (výpočet kapitálových požiadaviek podľa Solvency II) a ORSA

Koho hľadáme

 • hľadáme aktuára/-ku, ktorý nám vie priniesť skúsený pohľad na oblasti popísané v náplni práce
 • bude dobrým a nápomocným kolegom

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Zamestnanecké benefity

 • Zaujímavé zamestnanecké benefity (voľno nad rámec zákona, stravné lístky nad rámec zákona, príspevok do III. piliera, zľavy a výhody v životnom poistení a i.)
 • Možnosti rozvoja a vzdelávania

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

NN je medzinárodná finančná inštitúcia, ponúkajúca služby v oblasti poisťovníctva, dôchodkov a správy aktív 60 miliónom súkromným, firemným a inštitucionálnym klientom v 50 krajinách. Pod značku NN na Slovensku patria tieto spoločnosti:
NN Životná poisťovňa, a.s.
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
NN Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s.
NN Management Services, s.r.o., organizačná zložka
Ďalšie informácie nájdete na www.nn.sk

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Finančné poradenstvo, sprostredkovanie finančných služieb a poistenia

Informácie o výberovom konaní

V prípade, že Vás naša ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite nám svoje CV kliknutím na "poslať spoločnosti životopis".

Vzhľadom k veľkému počtu žiadostí, si vyhradzujeme právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov. Vopred ďakujeme všetkým záujemcom za zaslanie životopisov.
Odoslaním Vášho životopisu, motivačného listu, príp. ďalších príloh beriete na vedomie, že NN spoloční prevádzkovatelia (NN Životná poisťovňa, a.s., IČO: 35 691 999, NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., IČO: 35 902 981, NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., IČO: 35 976 853, NN Management Services, s.r.o., organizačná zložka, IČO: 31 814 433, kontaktná adresa: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava) spracúvajú Vami poskytnuté osobné údaje na účel výberového konania na uvedenú pracovnú pozíciu. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní. NN spoloční prevádzkovatelia uchovávajú osobné údaje po dobu trvania predzmluvných vzťahov; v prípade ak k vzniku zmluvného vzťahu nedôjde, tak NN spoloční prevádzkovatelia Vaše osobné údaje zlikvidujú do 6 mesiacov od poskytnutia osobných údajov. Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy dpo@nn.sk. Ďalšie informácie o spracúvaní poskytnutých osobných údajov sú dostupné na www.nn.sk.

Adresa spoločnosti

NN Životná poisťovňa, a.s.
Jesenského 4/C
811 02 Bratislava
http://www.nn.sk
ID: 3203095   Dátum zverejnenia: 6.10.2017