Kariéra v NN

Obchodné aktivity NN Group nadväzujú na 175-ročnú históriu

História NN siaha do roku 1845, keď bola založená spoločnosť De Nederlanden van 1845, špecialista na poistenie proti požiarom. Nationale Levensverzekering-Bank bola založená v roku 1863. Hlavnou oblasťou jej záujmu bolo životné poistenie, ktoré ponúkala na domácom trhu v Holandsku.

V roku 1963 došlo k fúzii De Nederlanden a Nationale a k vytvoreniu NationaleNederlanden. Od 60. do 80. rokov spoločnosť rástla prostredníctvom akvizícií, ktoré zahŕňali aj významné podniky v USA. Spoločnosť taktiež otvorila nové pobočky v Európe a v Ázii.

Na slovenský trhživotného poistenia vstúpila spoločnosť pod značkou Nationale-Nederlanden v roku 1996. Po viac ako 10 rokoch vo farbách ING sa spoločnosť NN, ktorá dnes patrí medzi významných poskytovateľov životného poistenia a dôchodkových produktov na Slovensku, svojím názvom vrátila späť ku koreňom.

V januári tohto roku skupina NN úspešne ukončila akvizíciu Aegon Slovensko a Aegon Česko. NN Životná poisťovňa sa tak stala treťou najväčšou vo svojom segmente na slovenskom trhu v predpísanom poistnom.

V súčasnosti je finančná spoločnosť NN lídrom v oblasti dôchodkov v SR. NN DDS, a. s., ktorá pôsobí ako historicky prvá doplnková dôchodková spoločnosť na Slovensku, je dlhodobou jednotkou medzi doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami a NN DSS, a. s., sa pevne drží na 4. mieste v silnej konkurencii správcovských spoločností.


NN Životná poisťovňa navyše získala opäť prestížne svetové ocenenia, ktorými sa radí medzi top zamestnávateľov tohto roka - certifikát TOP zamestnávateľ Slovensko a TOP zamestnávateľ Európa. Tituly udeľuje už vyše 25 rokov celosvetovo uznávaný inštitút The Employers Institute na základe výnimočného prístupu k zamestnancom.


Finančná skupina NN na Slovensku

V súčasnosti je finančná spoločnosť NN lídrom v oblasti dôchodkov v SR.

NN Tatry - Sympatia, d. d. s., a. s., ktorá pôsobí ako historicky prvá doplnková dôchodková spoločnosť na Slovensku, je dlhodobou jednotkou medzi doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami a NN dôchodková správcovská spoločnosť sa pevne drží na 4. mieste v silnej konkurencii správcovských spoločností.

Na Slovensku pod značku NN spadajú nasledovné spoločnosti:

  • NN Životná poisťovňa, a.s.
  • NN Dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.