Charakteristika spoločnosti

Samosprávny kraj je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
Samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.
Orgány samosprávneho kraja sú :
a) zastupiteľstvo samosprávneho kraja ,
b) predseda samosprávneho kraja

Ponuky práce: Nitriansky samosprávny kraj

1 - 1 z 1