Charakteristika spoločnosti

Služby rôzneho charakteru - napr. prevádzkovanie čerpacích staníc SLOVNAFT