Charakteristika spoločnosti

Sme inovatívna spoločnosť, ktorá vyvíja unikátny softvérový produkt, jediný svojho druhu, ktorý umožňuje využívať AIXM 5.1 digitálne dáta na riadenie letovej prevádzky.
Náš produkt významne prispieva k bezpečnosti letovej prevádzky, k znižovaniu emisií a k celkovému zefektívneniu riadenia letovej prevádzky, čiže umožňuje zvýšiť prepravnú kapacitu.
V roku 2016 sme boli ocenení na ESA BIC v Prahe a získali tak pre svoj inovatívny produkt oficiálnu podporu Európskej Vesmírnej Agentúry (ESA).
Naša spoločnosť disponuje kreativitou a flexibilitou, ktorú veľké korporácie nemajú. A to pri riadnom plánovaní softvérových aktivít a dodržiavaní predpísaných postupov kvality vývoja.