N.o. Diaconia Svätý Jur poskytuje sociálne služby v 2 prevádzkach. Od roku 2013 poskytuje v Dome seniorov Agapé s kapacitou do 35 lôžok sociálne služby klientom so stupňom odkázanosti II.-VI. Od roku 2016 poskytuje v Dennom centre Baobab s kapacitou do 15 miest sociálne služby deťom s viacnásobným postihnutím so stupňom odkázanosti V. a VI. vo veku 2-10 rokov. Klienti sú zapájaní do rôznych druhov odborných terapií s dôrazom na pastorálnu a duchovnú starostlivosť.

Ponuky práce: Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur

1 - 2 z 2