Charakteristika spoločnosti

Neštátna neurologická ambulancia, predmet činnosti: poskytovanie zdravotnej starostlivosti