Charakteristika spoločnosti

Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied (NiÚ SAV) je vedeckovýskumné pracovisko, ktoré na bunkovej a molekulovej úrovni študuje interakciu dvoch informačných systémov – nervového a imunitného. Skúma podstatu neurodegeneračných mechanizmov od molekulovej úrovne až po úroveň organizmu a sleduje príčiny vedúce k poruchám komunikácie medzi nervovým a imunitným systémom.