Charakteristika spoločnosti

Hlavnou činnosťou spoločnosti NetWorth s.r.o je poradenská a marketingová činnosť.
NetWorth, s.r.o. vypracováva marketingové stratégie pre rôzne typy klientov.
Spolupracuje s akademickou obcou na riešení výskumných problémov v podnikovej oblasti
je to malá spoločnosť, ktorej majiteľmi sú skúsení podnikatelia z výrobno-distribučného prostredia a ktorá má zároveň úzke prepojenie na akademickú obec.

Ponuky práce: NETWORTH, s.r.o.

1 - 1 z 1