Charakteristika spoločnosti

Tvorba a prevádzka online portálov súvisiacich s cestovným ruchom.