Charakteristika spoločnosti

Prevádzkovanie Motorestu RIEKA v Kraľovanoch - Rieka
Sídlo firmy nie je totožné s adresou prevádzky.
Miesto výkonu je Kraľovany miestna časť Rieka (pri Šútove), okres je Dolný Kubín.