Charakteristika spoločnosti

Príspevková organizácia v správe VÚC Trenčín,poskytujúca zdravotnícke služby formou lôžkových oddelení(14 oddelení vrátane paliatívneho), špecializovaných pracovísk (fyzioterapia,laserová oftalmológia,funkčná diagnostika,klinická onkológia...), ambulantnej starostlivosti a spoločných vyšetrovacích zložiek.