Primár chirurgického oddelenia - výberové konanie

Nemocnica Alexandra Wintera

Miesto práce
Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Winterova 66, okres Piešťany
Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- riadenie a organizovanie odbornej činnosti chirurgického oddelenia v súlade koncepciou odboru chirurgia
- samostatné vykonávanie špecializovanej preventívnej, diagnostickej a liečebnej činnosti v odbore chirurgia

Zamestnanecké výhody, benefity

- perspektíva odborného napredovania a stabilita pracovného miesta

Informácie o výberovom konaní

Riaditeľ Nemocnice Alexandra Wintera n.o. Piešťany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
primár chirurgického oddelenia

Kvalifikačné predpoklady, požiadavky a iné kritériá:
• VŠ vzdelanie II. stupňa – lekárska fakulta
• špecializácia v odbore chirurgia v zmysle platných právnych predpisov
• odborná prax najmenej 10 rokov
• organizačné, riadiace a a komunikatívne schopnosti
• vedomosti v ekonomickom riadení oddelenia
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• občianska a morálna bezúhonnosť
• registrácia v Slovenskej lekárskej komore
• projekt zameraný na chod, hospodárenie, ekonomiku oddelenia, stratégiu poskytovania zdravotnej starostlivosti, personálnu politiku, definovanie cieľa projektu a spôsob jeho dosiahnutia

Prihlášku, ktorej súčasťou musia byť:
• overené doklady o dosiahnutom vzdelaní a špecializácii
• štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej dĺžky odbornej praxe
• písomné čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• kópia dokladu o registrácii v Slovenskej lekárskej komore
• súhlas so spracovávaním osobných údajov na predpísanom tlačive (tlačivo nájdete na stránke nemocnice)
• projekt v rozsahu max. 5 strán formátu A4
• mailový kontakt

doručte v termíne do 22.2.2018 vrátane v obálke s označením „Výberové konanie - primár chirurgického oddelenia – neotvárať“ na adresu:

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
MUDr. Štefan Kóňa, riaditeľ
Wintrova 66
921 63 Piešťany

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

Lekárska fakulta, špecializácia v odbore chirurgia

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Poskytovanie ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Piešťany
Winterova 66
921 63 Piešťany
http://www.naw.sk
ID: 3305575   Dátum zverejnenia: 8.2.2018