Charakteristika spoločnosti

Sme neštátne zdravotnícke zariadenie NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. a na slovenskom trhu pôsobíme viac už ako 12 rokov. Naša činnosť sa opiera o kvalifikovaných, odborne zdatných pracovníkov a ich mnohoročné skúsenosti v odboroch laboratórnej medicíny. Pracovisko je vybavené modernými analytickými prístrojmi od renomovaných svetových výrobcov, používame certifikované diagnostické prípravky, sme zapojení do medzinárodného systému externej kontroly kvality. Pomáhame lekárom v diagnostike a starostlivosti o ich pacientov.
Naša firemná kultúra je založená na dôveryhodných a dobrých vzťahoch vrámci príjemného kolektívu. Našou silnou stránkou je ústretovosť voči našim klientom, flexibilita, tímový duch a oddanosť práci.

Ponuky práce: NEMOCENSKÁ BB, s.r.o.

1 - 1 z 1