Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť nebotra consulting s.r.o. poskytuje klientom asistenčné služby s dôrazom na komplexnosť a individuálny prístup ku každému obchodnému prípadu. Naším cieľom je podporiť klienta pri formovaní nápadu a pomôcť pri jeho realizácii. Hlavnými oblasťami pôsobenia našej spoločnosti sú consulting v oblasti financovania podnikateľských zámerov, fundraising, projektový manažment pri implementácii projektov, personálny a procesný audit, školenia zamestnancov, organizácia podujatí, preklady a lokalizácia dokumentov.