Charakteristika spoločnosti

Rodinná firma pôsobiaca v oblasti cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách.