Charakteristika spoločnosti

Medzinárodná a vnútroštátna preprava tovaru. /špecializácia na Taliansko, Švajčiarsko, Španielsko/ Dopravná a zasieľateľská spoločnosť.
Sídlo prevádzky: 972 71 Nováky, Priemyselná 1572/1 /smer Lehota pod Vtáčnikom, Logistické centrum.